شنبه 1 ارديبهشت 1397 - 6 شعبان 1439 - 2018 آوريل 21
   
    1رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
    جستجو برای :
    امیدوارى بست. هر که این معنى را ادراک و این حال را پیدا کرده، قرین غنا و عزّت خواهد بود.... گزیده الکلام...؛ دارایی و عزت دارایی و عزت دستى پشت اسباب جاریه هست که باید همواره از آن استمداد کرد و به آن اتّکال نمود
    • تعداد رکوردها : 1