شنبه 2 تير 1397 - 10 شوال 1439 - 2018 ژوئن 23
   
    1رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
    جستجو برای :
    و امّا توکّل واعتماد به خدا نمودن؛ آن نیز فوائد موفور و ثمرات نامحصور دارد: «وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ گزیده الکلام...؛ توکّل و اعتماد به خدا توکّل و اعتماد به خدا و امّا توکّل واعتماد به خدا نمودن؛ آن نیز فوائد موفور و ثمرات نامحصور
    • تعداد رکوردها : 1