جمعه 3 فروردين 1397 - 7 رجب 1439 - 2018 مارس 23
   
    1رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
    جستجو برای :
    و امّا توکّل واعتماد به خدا نمودن؛ آن نیز فوائد موفور و ثمرات نامحصور دارد: «وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ گزیده الکلام...؛ توکّل و اعتماد به خدا توکّل و اعتماد به خدا و امّا توکّل واعتماد به خدا نمودن؛ آن نیز فوائد موفور و ثمرات نامحصور
    • تعداد رکوردها : 1