شنبه 27 آبان 1396 - 29 صفر 1439 - 2017 نوامبر 18
   
    1رکورد در مدت زمان 0.249ثانیه
    جستجو برای :
    و امّا توکّل واعتماد به خدا نمودن؛ آن نیز فوائد موفور و ثمرات نامحصور دارد: «وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ گزیده الکلام...؛ توکّل و اعتماد به خدا توکّل و اعتماد به خدا و امّا توکّل واعتماد به خدا نمودن؛ آن نیز فوائد موفور و ثمرات نامحصور
    • تعداد رکوردها : 1