شنبه 5 خرداد 1397 - 12 رمضان 1439 - 2018 مي 26
   
    1رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
    جستجو برای :
    ، رفیقان بد دورش را گرفته، نگذاشته‏اند پى کسب هنر برود. تا وقت کار گذشته، از خواب وقتى بیدار گزیده الکلام...؛ آثار سوء هم نشین بد  آثار سوء هم نشین بد این همه دزد و دغل که امروز مى‏بینى، اغلب در اثر همنشینى شده؛ در موقعى
    • تعداد رکوردها : 1