جمعه 3 فروردين 1397 - 7 رجب 1439 - 2018 مارس 23
   
    1رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
    جستجو برای :
    در لیالی مقمره (شب های مهتابی) تأخیر نماز تا غلبه نور فجر بر نور مهتاب (یعنی حدود یک ربع ساعت) است. .... وقت نماز صبح در شب های مهتابی وقت نماز صبح در شب های مهتابی   حاج آقا رضا همدانی در کتاب صلاة "مصباح الفقیه" استظهار
    • تعداد رکوردها : 1