شنبه 27 آبان 1396 - 29 صفر 1439 - 2017 نوامبر 18
   
    1رکورد در مدت زمان 0.234ثانیه
    جستجو برای :
    در لیالی مقمره (شب های مهتابی) تأخیر نماز تا غلبه نور فجر بر نور مهتاب (یعنی حدود یک ربع ساعت) است. .... وقت نماز صبح در شب های مهتابی وقت نماز صبح در شب های مهتابی   حاج آقا رضا همدانی در کتاب صلاة "مصباح الفقیه" استظهار
    • تعداد رکوردها : 1