شنبه 2 تير 1397 - 10 شوال 1439 - 2018 ژوئن 23
   
    2رکورد در مدت زمان 0.343ثانیه
    جستجو برای :
    "زائر باشم یا مجاور ،دور باشم یا نزدیک ،سفید باشم یا سیاه، بد باشم یا خوب، امروز روز دیدار به بهانه روز زیارتی امام رضا (علیه السّلام) فاذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما اذنت لاحد من اولیاءکِ   به بهانه روز زیارتی امام رضا
    بزنطی که از این ثواب شگفت زده شده بود از امام جواد علیه السلام سوال میکند که آیا واقعا ثواب به بهانه روز زیارتی امام رضا (ع) فاذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما اذنت لاحد من اولیاءکِ به بهانه روز زیارتی امام رضا (ع) 
    • تعداد رکوردها : 2