پنج شنبه 3 خرداد 1397 - 10 رمضان 1439 - 2018 مي 24
   
  3رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
  جستجو برای :
  در روایت معتبری یونس کناسی به نقل از امام صادق (علیه السلام) در رابطه با چگونگی زیارت قبر سید السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا الرَّبَّانِیُّونَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا الرَّبَّانِیُّونَ    در روایت معتبری یونس کناسی به نقل
  در روایت فوق حضرت ، اصحاب امام حسین را به ربانیون توصیف نموده و سپس در ادامه به آیه 146 آل عمران قدم صدق(6)؛ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا الرَّبَّانِیُّونَ قدم صدق(6) السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا الرَّبَّانِیُّونَ  در روایت معتبری
  بدون شک اصحاب امام حسین علیه السلام در طول تاریخ از ممتازین اصحاب ائمه علیهم السلام قدم صدق (3)؛ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا الرَّبَّانِیُّونَ قدم صدق (3)السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا الرَّبَّانِیُّونَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ
  • تعداد رکوردها : 3