سه شنبه 22 آبان 1397 - 2018 نوامبر 13

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
اختصاص فضای عمومی به گروهی خاص
افرادی از مجتمع مسکونی ما هر شب ساعت ده تا دوازده در زمین چمن مجتمع مسابقه ورزشی برگزار می کنند و اجازه بازی به گروه‌های دیگر را نمی‌دهند. آیا این افراد می‌توانند با ادعای اینکه زمین چمن در این ساعت به ما اختصاص دارد،‌ مانع حضور دیگران شوند؟
پاسخ
اگر به همه ساکنین اختصاص دارد باید حق دیگران را هم رعایت کنند.