شنبه 2 تير 1397 - 2018 ژوئن 23

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
هزینه کفاره روزه در غیر طعام
شخصی کفاره روزه خود را حساب کرده و حدود 500 هزار تومان شده است و می خواهد آن را به فقیر پرداخت کند. آیا باید آن را فقط برای خریدن غذا خرج کند یا می تواند با آن پول، لوازم و مایحتاج خود را بخرد یا اجاره خانه بپردازد؟
پاسخ
کفاره باید به اندازه طعام باشد و به مسکین -که وضع معیشتی وی از فقیر سخت تر است- تملیک شود البته وی می‌تواند بعد از تملّک، آن را تبدیل کند و بفروشد.