جمعه 6 مرداد 1396 - 2017 ژولاي 28

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
ازدواج دائم پسر مسلمان با دختر اهل کتاب
حکم ازدواج دائم پسر مسلمان با دختر اهل کتاب چیست؟
پاسخ
صحیح و مکروه است البته کسی که زن مسلمان دارد باید از وی اذن بگیرد.