جمعه 6 مرداد 1396 - 2017 ژولاي 28

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
وقت شرعی نماز صبح
آیا وقت شرعی نماز صبح که در نرم افزار مؤسسه لواء آمده، مورد تأیید است؟ آیا در کشورهای دیگر نیز می توان به این جدول اعتماد کرد؟
پاسخ
مورد تأیید است، البته در شبهای روشن که مهتاب سبب می شود روشنی نور خورشید در افق نمایان نشود نمازگزار باید احتیاط کند و تا روشن شدن افق، نماز را تأخیر بیاندازد.