جمعه 6 مرداد 1396 - 2017 ژولاي 28

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
فراموشی نیت روزه ماه رمضان
اگر کسی فراموش کند در روزه ماه رمضان نیت روزه کند، حکمش چگونه است؟
پاسخ
همینکه از قبل بنا داشته آن روز را روزه بگیرد، کافی است و از قلب گذراندن لازم نیست.