جمعه 6 مرداد 1396 - 2017 ژولاي 28

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
وارد کردن پوست لب در دهان برای روزه دار
آیا وارد شدن پوستهای کنده شدهی لب در دهان، روزه را باطل میکند؟
پاسخ
روزه باطل نمیشود مگر عمداً آن را فرو دهد.