پنج شنبه 28 تير 1397 - 2018 ژولاي 19

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
فسخ معامله با ادعای غبن
فردی کالایی را از ما با علم به قیمت آن و با رضایت خریداری کرده است. سپس در جایی دیگر، آن کالا را با قیمت پایین‌تری دیده است، حال آیا می‌تواند بگوید راضی نیستم و خواستار فسخ معامله شود؟
پاسخ
در فرض علم به قیمت واقعی کالا یا اینکه از قیمت بازاری بیشتر نخریده حق فسخ ندارد.