دوشنبه 5 تير 1396 - 2017 ژوئن 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
ازدواج موقت طولانی مدت
آیا ازدواج موقت به مدت طولانی مثل هفتاد سال صحیح است و موقت محسوب می‌شود؟
پاسخ
اگر احتمال عرفی بقاء زوجین تا آخر مدت وجود داشته باشد، صحیح است و موقت حساب می‌شود.