پنج شنبه 28 تير 1397 - 2018 ژولاي 19

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
ازدواج موقت طولانی مدت
آیا ازدواج موقت به مدت طولانی مثل هفتاد سال صحیح است و موقت محسوب می‌شود؟
پاسخ
اگر احتمال عرفی بقاء زوجین تا آخر مدت وجود داشته باشد، صحیح است و موقت حساب می‌شود.