شنبه 5 خرداد 1397 - 2018 مي 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
سم‌پاشی مزرعه و عدم اعلان به صاحب حیوان
اگر مزرعه‌دار به صاحب حیوان اعلام نکند که مزرعه را سم‌پاشی کرده است و حیوان وارد مزرعه شده و سمّ را بخورد، صاحب مزرعه ضامن است؟
پاسخ
اگر به طور عادی در معرض استفاده حیوان دیگران بوده و کشته شدن حیوان به سبب استفاده باشد ضامن است.