دوشنبه 5 تير 1396 - 2017 ژوئن 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
تقلّب
تقلّب و پرسیدن سوال از همکلاسی در امتحانات مدرسه اشکال دارد؟
پاسخ
به طور کلّی اگر تقلب، مستلزم کذب به بلد بودن یا دروغی دیگر شود یا مزایایی بر آن مترتب باشد حرام است، در غیر این صورت هم بنابر احتیاط جایز نیست.