دوشنبه 5 تير 1396 - 2017 ژوئن 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
یک‌بار «بسم‌الله» گفتن برای ذبح تعدادی حیوان
آیا برای ذبح تعدادی از حیوانات( مثلا در ذبح با دستگاه)، یک‌بار تسمیه به نام خداوند کافی است یا باید برای هر یک از آن‌ها یک «بسم‌الله» گفته شود؟
پاسخ
به میزانی که موالات عرفی بین ذبح و تسمیه رعایت می‌شود یک تسمیه کفایت می‌کند.