دوشنبه 5 تير 1396 - 2017 ژوئن 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
قضای اعتکاف
قضای اعتکاف در چه صورتی واجب می‌شود؟
پاسخ
در موارد وجوب اعتکاف (به جهت عهد، قسم یا نذر معین یا روز سوم) اگر بدون عذر اعتکاف را ترک کند یا آن را فاسد نماید، باید قضای آن را بجا آورد.