يکشنبه 29 بهمن 1396 - 2018 فوريه 18

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
پس گرفتن هدایای دوران نامزدی
آیا هدایایی که زوجین در دوران نامزدی و عقد -پیش از تشکیل زندگی- به یکدیگر می‌دهند، پس از جدایی قابل مطالبه است؟
پاسخ
پس گرفتن هدایایی که پس از عقد به یکدیگر هدیه کرده‌اند، بدون رضایت جایز نیست.