دوشنبه 5 تير 1396 - 2017 ژوئن 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
استفاده از عیدی بچه‌ها
آیا پدر می‌تواند عیدی یا هدایایی را که دیگران به فرزندش می‌دهند، مصرف کند؟
پاسخ
اگر به مصلحت فرزند باشد ولیّ شرعی می‌تواند تصرف کند. در تصرف پدر یا جدّ پدری عدم مفسده کافی است.