يکشنبه 3 تير 1397 - 2018 ژوئن 24

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
سفر به مناطق اطراف محل اقامت
اگر شخصی در روستايى قصد اقامت ده روزه کند، آيا مى‌تواند مثل اهالى آن روستا به حومۀ همان روستا مسافرت كند؟ تا چه میزان می‌تواند از آن جا خارج شود؟
پاسخ
به شرطی که خوابگاهش را در محل اقامت قرار دهد تا کمتر از چهار فرسخی می‌تواند برود و برگردد.