پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 - 2018 آوريل 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
مسافرت فرزند به شهر پدری
دختری که ازدواج کرده و در شهر دیگری غیر از شهر پدر و مادرش زندگی می کند اگر برای ديدن والدین به شهر سابق خود برود نماز و روزه‌اش چگونه است؟
پاسخ
از آنجا که از زندگی در شهر پدری منقطع شده و آن جا از نظر عرف دیگر محل زندگی وی نیست، نمازش بدون قصد اقامت ده روز شکسته است و روزه هم نمی‌تواند بگیرد.