دوشنبه 5 تير 1396 - 2017 ژوئن 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
حکم وطن با اقامت سه ماه در سال
شخصی قرار است برای همیشه هر سال سه ماه در یک مکانی زندگی کند، آیا حکم وطن را دارد؟
پاسخ
اگر عرفا آن جا محل زندگی او _ولو در بخشی از سال_ شمرده می شود و مثل کسی که آنجا وطن دائمی اوست زندگی می کند وطن وی محسوب می شود.