دوشنبه 5 تير 1396 - 2017 ژوئن 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
اجاره به شرط رهن
آیا اجاره به شرط رهن که در حقیقت همان اجاره به شرط قرض است، جائز است؟
پاسخ
اگر موجر بگوید هر کس این مبلغ به من قرض دهد من خانه ام را به وی اجاره می دهم، صحیح است.