جمعه 30 تير 1396 - 2017 ژولاي 21

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
واگذاری حق حضانت
آیا پدر می تواند حق حضانت خود را اسقاط کند و آنرا به مادر واگذار نماید؟
پاسخ
حق حضانت قابل اسقاط و واگذاری است لذا توافق مذکور صحیح و لازم الوفاء است.