جمعه 6 مرداد 1396 - 2017 ژولاي 28

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
فضله پرندگان حرام گوشت
آیا فضله پرندگانی چون مرغ عشق و قناری که حرام گوشت هستند، نجس است؟
پاسخ
پاك است، اگر چه احتياط مستحب در اجتناب از آن است.