چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 2018 آوريل 25

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
اعلان نجاست موکت به صاحب خانه
اگر مستاجری موکت خانه موجر را در زمان اجاره نجس کرده باشد آیا لازم است موقع تحویل منزل به موجر اعلام کند؟
پاسخ
لازم نيست. البته اگر به طور متعارف در معرض نجس شدن آب یا غذای دیگران باشد یا باعث مي شود كه نجاست به خاطر معاشرت به خودتان سرايت كند و عملتان باطل شود يا غذايتان نجس شود، بايد اطلاع دهید.