چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 2018 آوريل 25

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
ناصبی کیست؟
ناصبی کیست و حکم شرعی در ارتباط با او چیست؟
پاسخ
کسی که دشمنی با اهل بیت علیهم السلام را دین خود قرار دهد ناصبی و نجس است.