جمعه 6 مرداد 1396 - 2017 ژولاي 28

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
حدّ رعایت تجوید در نماز
برای نماز رعایت تجوید به چه اندازه لازم است؟
پاسخ
رعایت مخارج حروف به مقداری که در عرف عرب با توجه به اختلاف لهجه ها غلط شمرده نشود لازم است ولی رعایت مد لازم نیست. همچنین رعایت آن دسته ازواعد تجویدی که سبب زیباتر شدن قرائت می شود و بدون آن هم عرفاً گفته می شود که به عربی صحیح خوانده شده، لازم نیست.