جمعه 30 تير 1396 - 2017 ژولاي 21

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
صید ماهی با باز کردن دریجه خروجی آب استخر
اگر با باز کردن دریچه خروجی آب استخر، ماهیان داخل آن پس از خارج شدن آب جان بدهند، آیا این ماهی ها حلال هستند؟
پاسخ
صید ماهی به روش مذکور بلا مانع است و در فرض سوال، ماهی حلال است.