سه شنبه 4 تير 1398 - 2019 ژوئن 25

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
آدرس الکترونيک :
شماره موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
بیهوش شدن موکل و تکلیف وکالت
موکل بنده بر اثر ضایعه مغزی به کما رفته است. آيا وكالت با بيهوش شدن و إغما باطل مي‌شود؟
پاسخ
وکالت باطل نمی‌شود ولی تصرفات وکیل در زمان بیهوشی موکل نافذ نیست.