سه شنبه 4 تير 1398 - 2019 ژوئن 25

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
آدرس الکترونيک :
شماره موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
برگشتن مرد از اجازۀ اعتکاف در روز سوم آن
اگر مردی به همسرش اجازۀ اعتکاف بدهد، ولی در روز سوّم اعتکاف پشیمان شود، تکلیف زن چیست؟
پاسخ
پس از اذن و وجوب اعتکاف، دیگر نمیتواند همسرش را منع کند و زن باید اعتکاف را تمام کند.