سه شنبه 4 تير 1398 - 2019 ژوئن 25

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
آدرس الکترونيک :
شماره موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
اعتکاف در مساجد جامع محلههای تهران و شهرهای بزرگ
آیا اعتکاف در مسجد جامع هر محله در تهران یا شهرهای بزرگ دیگر صحیح است؟
پاسخ
با فرض صدق مسجد جامع، صحیح است. مسجد جامع یعنی مسجد عمومی که محل اجتماع عامۀ مردم است و اختصاص به اهل یک محله و گروه خاصی ندارد و لازم نیست به آن، عنوان مسجد جامع اطلاق شود.