چهارشنبه 2 مرداد 1398 - 2019 ژولاي 24

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
افزایش دادن غیرواقعی وزن دام زنده برای فروش
برخی از فروشندگان دام زنده، یکی دو روز قبل از معامله، آب فراوان و داروها و غذاهای اشتها آور به دام می‌خورانند تا افزایش وزن کاذب پیدا کند و آنچه حیوان خورده نیز تبدیل به گوشت نمی‌شود. آیا چنین کارهایی جایز است؟
پاسخ
اگر متعارف خریداران، از این موضوع اطلاع نداشته باشند و به خیال آن‌که وزن طبیعی حیوان همین‌قدر است اقدام به خرید کنند، این کار جایز نیست و مشتری خیار فسخ دارد.