چهارشنبه 2 مرداد 1398 - 2019 ژولاي 24

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
خسارت دیرکرد تحویل ساختمان
آیا گرفتن خسارت از مجری پروژه های ساختمانی بابت دیرکرد در تحویل ساختمان، صحیح است؟
پاسخ
اگر کارفرما چنین شرطی با پیمانکار نماید اشکالی ندارد اما پیمانکار نمی تواند بابت تاخیر در پرداخت‌های کارفرما شرط جریمه نماید.