چهارشنبه 2 مرداد 1398 - 2019 ژولاي 24

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
سبزه عید به شکل اسامی متبرکه
آیا جایز است سبزه عید نوروز را به شکل اسامی امامان علیهم السلام در بیاوریم؟
پاسخ
اشکالی ندارد البته باید مراقب نمایند تا در نگهداری یا از بین بردن آن توهین به اسامی متبرکه رخ ندهد.