چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 2019 مي 22

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
خرید و فروش سگ
حکم خرید و فروش سگ چیست؟ و درآمد حاصل از آن چه حکمی دارد؟
پاسخ
خرید و فروش سگ صحیح نیست و کسب در آمد از این طریق حرام است مگر سگ نگهبان، گله و صید.