سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 - 2019 مي 21

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
اشتباه در عمل نمودن طبق نظر مرجع سابق
فردی در مسأله وضو، طبق فتوای مرجع تقلید خود، مسح پا را تا برجستگی روی پا انجام داده است و پس از درگذشت ایشان، به مرجع حی رجوع می‌نماید و با گمان اینکه فتوای دو مرجع در این مسأله، همانند هم است همانگونه عمل می‌کند در حالی که مرجع فعلی مسح پا تا مفصل را لازم می‌داند. حال وظیفه او نسبت به نمازهای خوانده شده چیست؟
پاسخ
این نمازها را باید اعاده کند.