سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 - 2019 مي 21

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
اختلاف ورثه در فروختن ملک موروثی
یکی از ورّاث میت خواهان آن است که ملک موروثی فروخته شود تا به سهم خود برسد ولی سایر ورثه مخالف هستند و می‌خواهند ملک پدری را حفظ کنند. آیا وی می‌تواند بقیه را مجبور به فروش نماید؟
پاسخ
فقط می تواند سهم خودش از ملک را بفروشد.