چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 2019 مي 22

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
شرط عمل مازاد بر دِین در قرض
اگر قرض دهنده شرط کند که قرض گیرنده، کاری را مازاد بر ادای دین انجام دهد، مثلاً شرط کند برای امواتش قرآن بخواند یا کار خیری را که نفعش به عموم مسلمین می‌رسد انجام دهد، آیا شامل حکم ربا می‌شود؟
پاسخ
اگر نفعی به قرض دهنده برسد –هر چند صرف ثواب- و مالیت عرفی داشته باشد، موجب ربوی شدن قرض می شود.