پنج شنبه 2 خرداد 1398 - 2019 مي 23

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
ضمان دندانپزشک در صورت خرابی دستگاه عکس‌برداری
دندانپزشک هستم. گاهی دستگاه عکس‌برداری موجود در مطب دچار اشتباه شده و دندانی را خراب نشان می‌دهد، بنده طبق عکس، دندان را می‌تراشم ولی متوجه می‌شوم که دندان خراب نبوده است و آن را پر می‌کنم. با توجه به این‌که در این موارد خطای انسانی دخالتی نداشته است، آیا نسبت به این بیمار ضامن می‌باشم؟
پاسخ
اگر کار انجام شده، بر اساس قواعد شناخته شدۀ پزشكى و دستگاه‌های متعارف، صحیح بوده، ضامن نيستید و در غیر این صورت ضامن هستید مگر در صورت أخذ برائت از بیمار.