چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 2019 مي 22

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
استفادۀ مرد از انگشتر آبکاری شده با طلا
آیا مردان می‌توانند از انگشتری که طلا نیست ولی با آبِ طلا آبکاری شده استفاده کنند؟
پاسخ
جایز نیست.