چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 2019 مي 22

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
دریافت اجرت‌المثل کارهای منزل توسط زن
امروزه مرسوم است در محاکم قضایی حکم به پرداخت اجرت المثل کارهای ایام زندگی، برای خانم‌ها می‌شود در حالی‌که زن هنگام کار، شرط اجرت نکرده است. آیا دریافت چنین وجهی جایز است؟
پاسخ
در صورتی زن می‌تواند اجرت المثل کارهای خانه را طلب نماید که هنگام انجام کارها اعلام کرده باشد آنها را مجانی انجام نمی‌دهد و مرد هم پذیرفته باشد یا با درخواست مرد کار را انجام داده باشد و درخواست مرد ظهور در مجانیّت نداشته باشد و زن هم مجانی کار نکرده باشد؛ در غیر این‌صورت دریافت آن جایز نیست.