چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 2019 مي 22

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
خريد و فروش ظروف نو و كهنه
آیا ظروف کهنه مسی، آلومینیومی و مانند آن را در مقابل خرید ظروف نو از همان جنس -به اضافه پرداخت مابه التفاوت قیمت ظرف نو و کهنه- می‌توان فروخت؟
پاسخ
اگر در یک معامله انجام شود، جایز نیست ولی خرید و فروش آن در دو معامله مستقل اشکال ندارد.