چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 2019 مي 22

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
اقاله به شرط اضافه
اینجانب در سال گذشته یک باب منزل مسکونی خریداری کردم ولی از آنجایی که فروشنده نتوانست به تعهدات خود عمل کند، مجبور به اقاله شدیم ولی شرط کرده بودیم که در صورت اقاله، قیمت کارشناسی روز ملاک باشد. حال با توجه به افزایش قابل توجه قیمت این ملک، آیا اقاله به شرط اضافه صحیح است؟
پاسخ
به طور کلی اقاله به قیمتی جز قیمت اولیه باطل است.