چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 2019 مي 22

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
اطاعت فرزند از اوامر پدر و مادر
اگر پدر و مادر، فرزند خود را موظف به انتخاب رشته تحصیلی یا شغل خاصی کنند یا بگویند با فلانی ارتباط و دوستی نداشته باش، اطاعت از امر و نهی آنها از نظر شرعی واجب است؟
پاسخ
اگر والدین در مسیر تربیت و هدایت فرزند به روش دینی، امر و نهی کنند و از ترک آن توسط فرزند، اذیت شوند اطاعت لازم است و در غیر این‌صورت واجب نیست. البته در ابراز مخالفت هم رعایت حرمت و شأن آنها صورت گیرد و سزاوار است که سعی در جلب رضایت یا اقناع آنها شود.