شنبه 24 آذر 1397 - 2018 دسامبر 15

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
برداشتن مقدار مهریه از اموال شوهر
خانمی هستم که از همسرم جدا شده‌ام ولی تمام مهریه را هنوز دریافت نکرده‌ام. از طرفی مقداری از اموال شوهر سابقم در اختیار من هست. آیا می‌توانم آن اموال را -در فرض عدم رضایت ایشان- عوض مهریه بردارم؟
پاسخ
اگر مهریه را طلبکار باشید و زمان ادای آن رسیده باشد و اموال ایشان بیشتر از مستثنیات دین باشد و با این حال از پرداخت مهریه اباء دارد، اشکال ندارد. در غیر این‌صورت جایز نیست.