شنبه 24 آذر 1397 - 2018 دسامبر 15

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
جریمه تأخیر بدهی
شخصی یک فقره چک به دیگری واگذار می‌کند و شرط می‌نماید که اگر وجه آن در سررسید معین پرداخت نگردد، باید مبلغی اضافه بر مبلغ چک نیز پرداخت کند. آیا این شرط مشروع است؟
پاسخ
شرط مذکور، ربوی و باطل است.