دوشنبه 19 آذر 1397 - 2018 دسامبر 10

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
سکونت طولانی بدون قصد توطن
اگر شخصی بدون قصد توطّن، مدت طولانی مانند ده سال در شهری بماند، آیا آن شهر وطن او به شمار می آید؟ اساساً میزان برای صدق توطن چه مقدار است؟
پاسخ
آن محل در حکم وطن اوست و نمازش در آنجا تمام است. وطن جایی است که فرد بخواهد به صورت دائم یا غیر محدود یا به مدتی طولانی -مثلاً بیست_ سی سال- در آنجا بماند به گونهای که عرف، بدون قید، آنجا را محل زندگی وی بداند.