چهارشنبه 24 مرداد 1397 - 2018 آگوست 15

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
نصب مارک غیر واقعی بر اجناس
در یک شرکت تولیدی کار می‌کنم که برای تعدادی از محصولات تولیدی‌اش، برند خارجی (مارک) نصب نموده و در بازار به عنوان محصول خارجی به فروش می‌رساند. البته شرکت، برندهای ایرانی هم به فروش می رساند ولی اینکه حقوق بنده از کدام قسمت تأمین می شود، قابل تفکیک نیست. آیا حقوقی که بنده در قبال کار برای این شرکت دریافت می‌کنم، حلال است؟
پاسخ
اگر شما متصدی نصب مارک نیستید و مقدمات نزدیک این کار را هم انجام نمی‌دهید، حقوق شما اشکالی ندارد.